Identificatie: JLW Connections BV, Besloten Vennootschap (handelend onder de commerciële naam “Annelies at work”)
Zetel: Houtstraat 4B, 3830 Wellen
Ondernemingsnummer:1000.332.888
RPR Antwerpen (Afdeling Tongeren)
BTW: BE1000332888
Zichtrekening: BE90 7370 7222 5132
E-mailadres: annelies@anneliesatwork.be
Telefoonnummer: 0479 31 16 81