1. Algemene bepalingen

Deze Privacyverklaring is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de organisatie ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt.

2. De identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking:

Annelies Neven
Annelies@Work
Houtstraat 4b
3830 Wellen
Ondernemingsnummer: 0766.685.525

3. De verwerkingsdoeleinden

Annelies@Work verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het informeren over wijzigingen van diensten en producten
  • Het verzenden van nieuwsbrieven waarvoor u uw expliciete toestemming gaf
  • Het bezorgen van de zelf gekozen gratis producten en het toezenden van direct marketing waarvoor u uw expliciete toestemming gaf
  • Het verzamelen van statische gegevens over hoe bezoekers de website www.anneliesatwork.be gebruiken om de website en dienstverlening te verbeteren.

4. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Annelies@Work wil uw persoonsgegevens beschermen en implementeert de nodige veiligheidsmaatregelen op technisch en organisatorisch vlak om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

5. Gegevensoverdracht

Er gebeurt geen gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens aan derden.

6. Recht op inzage en aanpassing

U heeft het recht om op elk moment inzage te hebben in uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Annelies@Work van uw persoonsgegevens maakt.

U heeft het recht om op elk moment te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.