In het domein van document- en gegevensbeheer focus is me vooral op waar en hoe documenten en gegevens opgeslagen worden. Gebeurt dit op een veilige manier? Hoe makkelijk heb je toegang tot al je data vanuit verschillende locaties en toestellen? Het bijhouden van contactgegevens is hier ook een belangrijk onderdeel van. Het gaat dan om zowel contactgegevens van klanten als leveranciers en partners.

  • Heb je onderweg toegang tot gegevens die je nodig hebt tijdens een werf of klantenbezoek?
  • Kan je documenten gemakkelijk terug vinden?
  • Hoe is jouw archief georganiseerd?
  • Waar houdt je contactgegevens van klanten en leveranciers bij?

Samen zorgen we er voor dat al jouw gegevens en documenten op een logische én veilige manier bewaard worden. Het is hierbij belangrijk dat het uitgewerkte systeem gemakkelijk in gebruik is, zowel naar het opslaan van documenten als naar het terugvinden van gegevens. Als dat voor jou belangrijk is zorgen we er ook voor dat jij document en gegevens eender waar kan raadplegen.